Chính Sách Quản Lý Tài Khoản

Bằng việc sử dụng dịch vụ tại Website lottemart.vn (“Website”) và Ứng dụng LOTTE Mart (“Ứng Dụng”) (gọi chung là “LOTTE Mart”), Quý khách đồng ý thực hiện theo nội dung của Chính sách này.

1. Khóa Tài Khoản hoặc khóa một phần tính năng của Tài Khoản:

Tài Khoản LOTTE Mart của Quý khách sẽ bị khóa hoặc vô hiệu một số tính năng trong các trường hợp sau:

 • Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Khi LOTTE Mart phát hiện Quý khách có các hành vi mua hàng không phù hợp với chính sách bán hàng của LOTTE Mart như sau:
 • Có các hành vi không trung thực, lừa đảo.
 • Tạo đơn hàng ảo hoặc đánh giá ảo.
 • Có dấu hiệu lừa đảo hoặc lạm dụng các mã giảm giá và chương trình khuyến mại.
 • Một người dùng tạo nhiều Tài Khoản để được hưởng một chương trình khuyến mại nhiều lần, trục lợi phí vận chuyển, mã giảm giá hoặc lạm dụng các chương trình khuyến mại khác của LOTTE Mart.
 • Các trường hợp khác mà hệ thống của LOTTE Mart phát hiện được.
 • Khi LOTTE Mart nhận được thông báo từ một trong các ngân hàng, Quý khách khác hoặc đối tác của LOTTE Mart về việc không trung thực hoặc có bất kì tranh chấp nào liên quan đến Tài Khoản.
 • Các trường hợp khác do Pháp Luật quy định.
 • Tùy từng trường hợp, LOTTE Mart sẽ có biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm khóa Tài Khoản mà không cần thông báo trước. Tùy từng trường hợp, LOTTE Mart sẽ có biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm khóa Tài Khoản mà không cần thông báo trước.

2. Điều kiện chấm dứt việc tạm khóa Tài Khoản:

Việc tạm khóa hoặc vô hiệu hóa Tài Khoản sẽ được chấm dứt khi thỏa một trong các điều kiện sau:

 • Có văn bản/ thông báo từ cơ quan có thẩm quyền về việc các giao dịch được thực hiện trên tài khoản là hợp pháp hoặc các tranh chấp về Tài Khoản đang được giải quyết hoặc yêu cầu chấm dứt phong tỏa tài khoản.
 • LOTTE Mart, tại từng thời điểm, sau khi kiểm tra các giấy tờ/ thông tin Quý khách cung cấp chứng minh việc mua hàng (hóa đơn, hình ảnh sản phẩm đã mua,...), sẽ toàn quyền quyết định chấm dứt hoặc tiếp tục việc tạm khóa/ phong tỏa tài khoản.

3. Khóa Tài Khoản vĩnh viễn:

3.1 Các trường hợp khóa/ xóa Tài Khoản vĩnh viễn:

 • Quý khách chủ động yêu cầu và thực hiện khóa/xóa ngay lập tức Tài Khoản LOTTE Mart trên Website/ Ứng Dụng của LOTTE Mart (trong điều kiện Tài Khoản của Quý khách không còn đơn hàng nào đang trong trạng thái xử lý và vận chuyển).
 • Các trường hợp khác do Pháp Luật quy định.

3.2 Khi Tài Khoản bị khóa hoặc xóa vĩnh viễn:

 • Quý khách không thể dùng Tài Khoản để sử dụng bất kỳ tính năng gì trên Website/ Ứng Dụng bao gồm truy cập và xem lại lịch sử giao dịch, thông tin đơn hàng, hoặc bất kỳ thông tin liên quan đến Tài Khoản.
 • Quý khách sẽ mất quyền yêu cầu, bồi hoàn, bồi thường, khiếu nại liên quan tới các giao dịch, đơn hàng, chương trình khuyến mại, ưu đãi, lợi ích kể từ thời điểm Tài Khoản LOTTE Mart bị xóa/ khóa vĩnh viễn.
 • Trường hợp Tài Khoản khóa/ xóa của Quý khách đã được cấp Thẻ thành viên của Siêu Thị LOTTE Mart (“Thẻ Thành Viên”) trước đó, Thẻ Thành Viên và quyền lợi, đặc quyền liên quan đến Thẻ Thành Viên này (bao gồm chương trình Điểm thành viên) sẽ chỉ được sử dụng và có hiệu lực đối với các giao dịch, chương trình khuyến mại, ưu đãi, sự kiện tại Siêu Thị LOTTE Mart.

Đối với Thẻ Thành Viên được phát hành cùng lúc với thủ tục đăng ký/ cập nhật Tài Khoản khóa/ xóa tại Website/ Ứng Dụng LOTTE Mart, Quý khách vui lòng đến Siêu Thị LOTTE Mart gần nhất để được hỗ trợ phát hành Thẻ Thành Viên và được hưởng các chương trình khuyến mại, ưu đãi, sự kiện tại Siêu Thị LOTTE Mart.

 • Quý khách cũng không còn được coi là đối tượng được hưởng các chương trình khuyến mại, ưu đãi, sự kiện, thông báo quảng bá, tiếp thị về dịch vụ, sản phẩm và tất cả các tính năng được cung cấp tại Website/ Ứng Dụng của LOTTE Mart.
 • Toàn bộ các ưu đãi mà Quý khách đang có trong Tài Khoản nhưng chưa được sử dụng tính đến thời điểm Quý khách thực hiện khóa/ xóa Tài Khoản (bao gồm nhưng không giới hạn các quà tặng hiện vật, mã giảm giá và các ưu đãi, quà tặng khác) sẽ ngay lập tức hết hiệu lực và mất giá trị sử dụng.
 • Các trách nhiệm pháp lý của Quý khách với LOTTE Mart hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến giao dịch, đơn hàng của Quý khách trên Website/ Ứng Dụng của LOTTE Mart sẽ không chấm dứt và được bảo lưu theo các điều khoản, chính sách của LOTTE Mart và quy định của pháp luật tại từng thời điểm. Theo đó, LOTTE Mart cũng bảo lưu quyền yêu cầu Quý khách thực hiện các nghĩa vụ, truy đòi các khoản ưu đãi, khuyến mại, lợi ích mà Quý khách đã được hưởng nhưng vi phạm hoặc không đáp ứng các chính sách liên quan đến các khoản ưu đãi, khuyến mại, lợi ích đó.

4. Lưu ý khác:

 • LOTTE Mart vẫn lưu giữ thông tin đơn hàng, giao dịch và các thông tin khác của Quý khách để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, dự phòng cho các trường hợp vi phạm, khiếu nại phát sinh (nếu có) và các vấn đề khác liên quan đến thông tin, đơn hàng, giao dịch đã phát sinh của Quý khách.
 • LOTTE Mart bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Chính sách Quản lý Tài Khoản trên Website/ Ứng Dụng LOTTE Mart này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm được cập nhật chính thức trên Website/ Ứng Dụng LOTTE Mart.
 • LOTTE Mart có quyền từ chối yêu cầu tạo tài khoản từ số điện thoại/ email của Tài Khoản đã xóa/ khóa trong tương lai.